Sau 10 năm Audi Q7 đời đầu rớt giá ngang Honda HR V
Audi, Featured

Giá xe Audi 4 2020 bao nhiêu?

Giá xe Audi 4 2020 bao nhiêu?  So với thế hệ trước đó, Audi A4 2020 đã được mở rộng thêm về kích thước khi kéo dài thêm 24mm đạt 4.762mm và rộng thêm 5mm đạt 1.847mm. Trục cơ sở và chiều cao xe được duy trì tương ứng ở mức 2.820mm và 1.431mm. Có thể dễ dàng nhận ra những…

Tiếp tục đọc