SEOer NU
SEO

CÁC BƯỚC LÀM SEO

CÁC BƯỚC LÀM SEO 1+ Về Website 1. Tạo ít nhất 4 trang như : Liên hệ, giới thiệu, chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng. Viết nội dung đầy đủ cho các page này. Có thể tạo thêm các page như hướng dẫn mua hàng, đổi trả, giao hàng vận chuyển…. Nhưng 4 page đầu tiên là phải…

Tiếp tục đọc